Πρόγραμμα

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:00 - 08:00
«Πρωινή Ενημέρωση»
Γιώργος Τραπεζιώτης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Ένα Βλέμμα» - Α Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Ένα Βλέμμα» - Β Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

12:00 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

15:00 - 16:00
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

16:00 - 17:00
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

17:00 - 17:50
«Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα»
Γιώργος Κυρίτσης – Άγγελος Τσέκερης

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

19:00 - 20:00
«Χωρίς μάσκα»
Τζούλυ Τσίγκα

20:00 - 21:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

21:00 - 22:00
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:00 - 08:00
«Πρωινή Ενημέρωση»
Γιώργος Τραπεζιώτης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Ένα Βλέμμα» - Α Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Ένα Βλέμμα» - Β Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

12:00 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

15:00 - 16:00
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

16:00 - 17:00
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

17:00 - 17:50
«Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα»
Γιώργος Κυρίτσης – Άγγελος Τσέκερης

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

19:00 - 20:00
«Χωρίς μάσκα»
Τζούλυ Τσίγκα

20:00 - 21:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

21:00 - 22:00
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:00 - 08:00
«Πρωινή Ενημέρωση»
Γιώργος Τραπεζιώτης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Ένα Βλέμμα» - Α Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Ένα Βλέμμα» - Β Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

12:00 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

15:00 - 17:00
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

16:00 - 17:00
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

17:00 - 17:50
«Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα»
Γιώργος Κυρίτσης – Άγγελος Τσέκερης

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

19:00 - 20:00
«Χωρίς μάσκα»
Τζούλυ Τσίγκα

20:00 - 21:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

21:00 - 22:00
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:00 - 08:00
«Πρωινή Ενημέρωση»
Γιώργος Τραπεζιώτης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Ένα Βλέμμα» - Α Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Ένα Βλέμμα» - Β Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

12:00 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

15:00 - 17:00
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

16:00 - 17:00
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

17:00 - 17:50
«Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα»
Γιώργος Κυρίτσης – Άγγελος Τσέκερης

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

19:00 - 20:00
«Χωρίς μάσκα»
Τζούλυ Τσίγκα

20:00 - 21:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

21:00 - 22:00
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:00 - 08:00
«Πρωινή Ενημέρωση»
Γιώργος Τραπεζιώτης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Ένα Βλέμμα» - Α Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Ένα Βλέμμα» - Β Μέρος
Νίκος Ξυδάκης

12:00 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

15:00 - 16:00
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

16:00 - 17:00
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

17:00 - 17:50
«Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα»
Γιώργος Κυρίτσης – Άγγελος Τσέκερης

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

19:00 - 20:00
«Χωρίς μάσκα»
Τζούλυ Τσίγκα

20:00 - 21:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

21:00 - 22:00
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 08:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

08:00 - 10:00
«Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό»
Διονύσης Ελευθεράτος

10:00 - 12:00
«Έρθεν η ώρα μας»
Θανάσης Λαζαρίδης

12:00 - 13:00
«Ένα ντέφι που πάει παντού»
Στέλιος Ελληνιάδης

13:00 - 14:00
«Infowar»
Άρης Χατζηστεφάνου

14:00 - 16:00
«Παίξε κανά Χαρούμενο»
Γιάννης Πετρίδης

16:00 - 18:00
«Συχνοτική Συμπεριφορά»
Χάρης Συμβουλίδης - Στυλιανός Τζιρίτας

18:00 - 20:00
«25»
Χρήστος Δασκαλόπουλος

20:00 - 22:00
«Inner City Blues»
Θανάσης Μήνας

22:00 - 00:00
«Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς»
Νίκος Πετρουλάκης

00:00 - 08:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

08:00 - 10:00
«Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό»
Διονύσης Ελευθεράτος

10:00 - 12:00
«Έρθεν η ώρα μας»
Θανάσης Λαζαρίδης

12:00 - 13:00
«Ένα ντέφι που πάει παντού»
Στέλιος Ελληνιάδης

13:00 - 14:00
«Ιστορία στο Κόκκινο»
σε συνεργασία με τα ΑΣΚΙ

14:00 - 16:00
«Παίξε κανά Χαρούμενο»
Γιάννης Πετρίδης

16:00 - 18:00
«Συχνοτική Συμπεριφορά»
Χάρης Συμβουλίδης - Στυλιανός Τζιρίτας

18:00 - 20:00
«25»
Χρήστος Δασκαλόπουλος

20:00 - 22:00
«Inner City Blues»
Θανάσης Μήνας

22:00 - 00:00
«Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς»
Νίκος ΠετρουλάκηςΗ ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την περιήγησή σας. Περισσότερες πληροφορίες Κλείσιμο